Soru APC pecl install APC ile yüklenemedi


Hy APC-3.1.5 pecl install ile APC yüklemeye çalıştığınızda hatta pecl APC'yi kurar

Paket make komutuna geldiğinde aşağıdaki hatayı alıyorum:

running: make
/bin/sh /var/tmp/pear-build-root/APC-3.1.5/libtool --mode=compile cc  -I. -I/var/tmp/APC -DPHP_ATOM_INC -I/var/tmp/pear-build-root/APC-3.1.5/include -I/var/tmp/pear-build-root/APC-3.1.5/main -I/var/tmp/APC -I/usr/include/php -I/usr/include/php/main -I/usr/include/php/TSRM -I/usr/include/php/Zend -I/usr/include/php/ext -I/usr/include/php/ext/date/lib  -DHAVE_CONFIG_H  -g -O2   -c /var/tmp/APC/apc.c -o apc.lo
mkdir .libs
 cc -I. -I/var/tmp/APC -DPHP_ATOM_INC -I/var/tmp/pear-build-root/APC-3.1.5/include -I/var/tmp/pear-build-root/APC-3.1.5/main -I/var/tmp/APC -I/usr/include/php -I/usr/include/php/main -I/usr/include/php/TSRM -I/usr/include/php/Zend -I/usr/include/php/ext -I/usr/include/php/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /var/tmp/APC/apc.c  -fPIC -DPIC -o .libs/apc.o
In file included from /var/tmp/APC/apc.c:44:
/usr/include/php/ext/pcre/php_pcre.h:29:18: error: pcre.h: No such file or directory
In file included from /var/tmp/APC/apc.c:44:
/usr/include/php/ext/pcre/php_pcre.h:37: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token
/usr/include/php/ext/pcre/php_pcre.h:38: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token
/usr/include/php/ext/pcre/php_pcre.h:44: error: expected specifier-qualifier-list before 'pcre'
/var/tmp/APC/apc.c:369: error: expected specifier-qualifier-list before 'pcre'
/var/tmp/APC/apc.c: In function 'apc_regex_compile_array':
/var/tmp/APC/apc.c:430: error: 'apc_regex' has no member named 'preg'
/var/tmp/APC/apc.c:430: error: 'apc_regex' has no member named 'preg'
/var/tmp/APC/apc.c:431: error: 'apc_regex' has no member named 'nreg'
/var/tmp/APC/apc.c:431: error: 'apc_regex' has no member named 'nreg'
/var/tmp/APC/apc.c: In function 'apc_regex_match_array':
/var/tmp/APC/apc.c:463: error: 'apc_regex' has no member named 'preg'
/var/tmp/APC/apc.c:463: error: 'apc_regex' has no member named 'preg'
/var/tmp/APC/apc.c:464: error: 'apc_regex' has no member named 'nreg'
/var/tmp/APC/apc.c:464: error: 'apc_regex' has no member named 'nreg'
make: *** [apc.lo] Error 1
ERROR: `make' failed

Birisi bana bu konuda yardımcı olabilir mi ????

Tüm olası yanlış şeyleri kurdum ... gibi

php-devel httpd-devel'in kurulumunu yap

yum groupinstall ‘Geliştirme Araçları’

yum groupinstall ‘Geliştirme Kitaplıkları’

ve hala hiçbir şey ... ~. ~


18
2017-11-28 01:28


Menşei
Cevaplar:


Deneyin

yum install pcre-devel

APC'yi yüklemeden önce.

Debian kullanımında

aptitude install libpcre3-dev

yerine.


35
2017-12-06 14:06Bu benim için +1 çalıştı, kabul edilen çözüm olmalı - iainlbc
bir çekicilik gibi çalıştı ... - Emmanuel Okeke
+1 - sorunumu çözdü. Teşekkürler! - Yuriy Babenko
Bu benim için +1 çalıştı, kabul edilen çözüm olmalı. Teşekkürler - Riz
Bu benim için de düzeltdi. Kabul edilen cevap için +1. - zigojacko


Kaynaktan derlerdim. Paket yükleyicilerinin geride bıraktığı herhangi bir şeyi sildiğinizden emin olun. Büyük olasılıkla eski php sürümlerinden gelen eski uzatma dizinleri vardır. rm-onları ve içeriğini koruyun böylece herhangi bir karışıklık yaşamayacaksınız.

cd ~ 
mkdir setups
cd setups 
wget http://pecl.php.net/get/APC-3.1.9.tgz 
tar -xvf APC-3.1.9.tgz 
cd APC-3.1.9
phpize
./configure --enable-apc --enable-apc-mmap --with-apxs --with-php-config=/usr/local/bin/php-config
make

Config = argüman için, koş hangi php, ve Ekle -config sonuca

Bu hatayı alırsanız (Gönderdiğinizle aynı)

Dahil dosyada   /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c:38:   /usr/include/php/ext/pcre/php_pcre.h:29:18:   hata: pcre.h: Böyle bir dosya veya   dizininde bulunan dosya   /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c:38:   /usr/include/php/ext/pcre/php_pcre.h:45:   hata: beklenen '=', ',', ';', 'asm'   veya 'nitelik' önce '' jeton   /usr/include/php/ext/pcre/php_pcre.h:46:   hata: beklenen '=', ',', ';', 'asm'   veya 'nitelik' önce '' jeton   /usr/include/php/ext/pcre/php_pcre.h:52:   hata: beklenen   'pcre' önce belirteci-niteleyici listesi   /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c:362:   hata: beklenen   'pcre' önce belirteci-niteleyici listesi   /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c: İçinde   'apc_regex_compile_array' işlevi:   /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c:419:   hata: 'apc_regex' adlı bir üye yok   'Emprenye'   /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c:419:   hata: 'apc_regex' adlı bir üye yok   'Emprenye'   /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c:420:   hata: 'apc_regex' adlı bir üye yok   'Nreg'   /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c:420:   hata: 'apc_regex' adlı bir üye yok   'nreg' /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c:   'Apc_regex_match_array' işlevinde:   /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c:452:   hata: 'apc_regex' adlı bir üye yok   'Emprenye'   /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c:452:   hata: 'apc_regex' adlı bir üye yok   'Emprenye'   /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c:453:   hata: 'apc_regex' adlı bir üye yok   'Nreg'   /usr/local/src/APC-3.1.5/apc.c:453:   hata: 'apc_regex' adlı bir üye yok   'nreg' yapmak: *** [apc.lo] Hata 1

Daha sonra pcre'yi yüklemeniz ve / dizininden ya da kurulmayacağından emin olmanız gerekir.

yum install pcre-devel

make
make install

2
2018-05-20 22:02--With-apxs bayrağı hakkında bir uyarı alırsanız, bunu göz ardı edebilirsiniz. - Joseph Lust


PHP'yi <5.2.x çalıştıran bir sisteme kurmaya çalışıyorsunuz gibi görünüyor. APC'nin 3.1 sürümü 5.2.x gerektirir. PHP 5.1.x ile çalışan CentOS 5.5'i çalıştırıyorum.

APC 3.0.19'u derleyip kurmayı deneyin. http://pecl.php.net/package/APC. CentOS sunucularımızda APC 3.0'ı dağıtarak başarı elde ettik.


0
2017-11-28 02:46Hayır php 5.3.3 yüklü ve hala pecl doğru şekilde kurmayacak ... onların repo bozuk olduğunu düşünüyorum. El ile derlemeyi önerdi. - sangoku
@sangoku: ben de aynı şekilde çarptı. Eğer herhangi bir çözüm plz varsa burada paylaşın. php sürümüm 5.3.2 ve bu hatayı alıyor procedure entry point pcre_exe could not be located - RSK


Ubuntu'da:

aptitude install libpcre3-dev

Ve sonra:

pecl install apc

0
2018-06-14 20:45Yeni bilgi yok (TM). Downvoting. - Deer Hunter
Teşekkürler dostum. Ubuntu kullanıcıları için bu yararlı bir bilgi. Önceki cevap hakkında yorum yapamam (yorumlar benim için hala devre dışı, sadece cevap verebilirim). - e.a.
Teşekkürler. Ubuntu'mda neyin yanlış olduğunu bulamadım. Bana yardımcı oldu. - shukshin.ivan