Soru Htaccess'i kapatacak bir performans artışı mı olacak?


Apache'de htaccess tarafından geçersiz kılmanın performans artışı olacak mı? İnternette bir baktım ve bu konuda çok az makale / rapor var.

Eğer durum buysa, bunu nasıl kapatırım? Bunu varsayılan sanal ana bilgisayarda mı yapacağım?

Bir örnek: OpenCart, temel olarak mod_rewrite için 2 htaccess dosyası ile gelir. <Directory> Bu bir fark yaratır mı?

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin www@shop.co.uk
  ServerName shop.co.uk
  ServerAlias www.shop.co.uk
  DocumentRoot /var/www/shop/public

  <Directory /var/www/shop/public>
    Options +FollowSymlinks

    # Prevent Direct Access to files
    <FilesMatch "\.(tpl|ini|log)">
     Order deny,allow
     Deny from all
    </FilesMatch>

    RewriteEngine On
    RewriteBase /
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule ^([^?]*) index.php?_route_=$1 [L,QSA]
  </Directory>

  <Directory /var/www/shop/public/admin/view/javascript/ckeditor>
    AddType application/x-javascript .js
    AddType text/css .css

    # If PHP is mapped to handle XML files, you could have some issues. The following will disable it.
    AddType text/xml .xml
  </Directory>

  ErrorLog /var/log/apache2/shop-error.log
  LogLevel warn
  CustomLog /var/log/apache2/shop-access.log combined
</VirtualHost>

4
2017-09-10 16:41


Menşei
Cevaplar:


Apache, bir dosyaya her eriştiğinde bir .htaccess dosyası aramaya gerek duymayacaktır. Gerçek performans avantajı,

 1. sitenize trafik
 2. site düzeni
 3. sunucu profili

Apache's gibi bir web stres aracı kullanarak mevcut performansın temelini çizmenizi öneririm ab, değişikliği yap, yeniden profil yap ve ne kadar etkisi olduğunu gör.

İkinci sorunuza gelince, evet, .htaccess malzemelerini <Directory> bölümleri <VirtualHost>.


10
2017-09-10 17:06Unutulmaması gereken bir başka şey ise, her ana dizinin bir .htaccess dosya - daha derin dizinler daha fazla kontrol anlamına gelir (her istekte). AllowOverride None tamamen devre dışı bırakmak. - Shane Madden♦
Alternatif olarak ab kullanabilirsin joedog.org/index/siege-home - weeheavy