Soru Sshfs çalışmıyor


Koştuğumda

sshpass -p 'mypass' sshfs 'root'@'68.19.40.16':/ '/dir' -o StrictHostKeyChecking=no,debug

Başarıyla bağlanır ancak ön planda çalışır.

'Hata ayıklama' parametresi olmadan çalıştırdığımda, hiç bir şekilde monte edilmiyor.

Sunucu ubuntu 8.04

Herhangi bir fikir neden?

GÜNCELLEME: Komutu ROOT olarak çalıştırdığımda monte edilir. Diğer kullanıcılarla çalışmaz.

burada başarısız bir montajın çıktısı var

$ sshpass -p 'pass' sshfs  'root'@'68.1.1.1':/ '/s6' -o StrictHostKeyChecking=no,sshfs_debug,loglevel=debug
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug1: Connecting to 68.1.1.1 [68.1.1.1] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /var/www/vhosts/devrim.kodingen.com/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /var/www/vhosts/devrim.kodingen.com/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_5.1p1 Debian-5
debug1: match: OpenSSH_5.1p1 Debian-5 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1.2
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
Warning: Permanently added '68.1.1.1' (RSA) to the list of known hosts.
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: /var/www/vhosts/devrim.kodingen.com/.ssh/id_rsa
debug1: Trying private key: /var/www/vhosts/devrim.kodingen.com/.ssh/id_dsa
debug1: Next authentication method: password
debug1: Authentication succeeded (password).
debug1: channel 0: new [client-session]
debug1: Entering interactive session.
debug1: Sending environment.
debug1: Sending env LANG = en_GB.UTF-8
debug1: Sending subsystem: sftp
Server version: 3
debug1: channel 0: free: client-session, nchannels 1
debug1: fd 0 clearing O_NONBLOCK
debug1: Killed by signal 1.

5
2018-03-01 08:05


Menşei
Cevaplar:


Aynı sorunu buldum: sshfs'yi sshpass ile birleştirirken, sadece sshfs ön planda çalışıyorsa çalışır ( -f veya -d). Arka planda yürütülürse, normal olarak çıkış değeri 0 ile yürütülür, ancak hiçbir şey yüklenmez.

Bulduğum geçici çözüm, sshfs'yi önalan modunda yürütmek, ancak kabuğu ile arka plana göndermek:

sshpass -f passwordfile sshfs -f origin destination &

Bu şekilde çalışacak. Ardından, artık desteğe ihtiyacınız olmadığında ve fusermount -u ile bağlantısını kaldırdığınızda, sshfs işlemi normal olarak sona erecektir.


2
2017-11-12 09:18Çalışmalar, teşekkürler! İşlemi yürütürken arka plan görevinin yerine "&" yazdım. sshfs -f origin destination içinde ön planda bir ekran oturum, böylece arka planda yürütme / oturumu göndermeden önce ssh şifresini manuel olarak girebilirim. - mab


Erişim için ihtiyacınız var sigorta cihaz ve bu root erişimi gerektiriyor gibi görünüyor.


0
2018-03-01 08:30Ya da fuse Senin dağıtıcın bunu dağıtmazsa, grup. - grawity
kullanıcım sigorta grubundadır - UID = 10816 (devrim) gid = 2523 (psacln) grupları = 2523 (psacln), 107 (sigorta) - hala hayır şansı: S - Devrim


Buna bir çözüm bulamadık. ön planda çalışıyoruz.


0
2018-03-17 19:38

Sorunum benzerdi ve /etc/fuse.conf dosyasındaki sigorta yapılandırma dosyasıyla ilgili olması gerekiyordu. Ben user_allow_other uncomment ve sudo olmadan monte etmek zorunda kaldı: sshfs -o allow_other qube@xxx.xxx.xxx.xxx: / foo / bar / ev / uesr / foor / çubuk / baz


0
2018-03-26 15:38