Soru Presream Ubuntu / Debian - Bölümleme: “Partition 1, fiziksel sektör sınırında başlamıyor.”


Ubuntu / Debian'ın yeniden beslenmesi doğru çalışıyor - sistem önyüklenebilir.

Fakat fdisk -l sonuçta ortaya çıkıyor:

Disk /dev/sda: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000e157a

Device   Boot  Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sda1       63  192779  192717 94.1M 83 Linux
/dev/sda2 *   192780  1172744  979965 478.5M 83 Linux
/dev/sda3    1172745 96470324 95297580 45.5G 83 Linux
/dev/sda4    96470325 104856254 8385930   4G 82 Linux swap / Solaris

Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
Partition 4 does not start on physical sector boundary.

Şu andaki bölümleme parametrelerim:

d-i partman-lvm/device_remove_lvm          boolean true
d-i partman-auto/purge_lvm_from_device       boolean true
d-i partman-md/device_remove_md           boolean true
d-i partman-lvm/confirm               boolean true
d-i partman/alignment                select cylinder
d-i partman/confirm                 boolean true
d-i partman-basicfilesystems/no_swap         boolean false
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label  boolean true
d-i partman/choose_partition            select finish
d-i partman/confirm_nooverwrite           boolean true
d-i grub-installer/only_debian           boolean true
d-i grub-installer/bootdev                   string /dev/sda
d-i partman-auto/disk                string /dev/sda
d-i partman-auto/method               string regular
d-i partman-auto/expert_recipe string             \
   boot-root ::                      \
       100 50 100 free                 \
             $gptonly{ }             \
             $primary{ }             \
             $bios_boot{ }            \
             method{ biosgrub }         \
       .                        \
       500 50 500 ext2                 \
           $primary{ } $bootable{ }        \
           method{ format } format{ }       \
           use_filesystem{ } filesystem{ ext2 }  \
           mountpoint{ /boot }           \
       .                        \
       500 10000 1000000000 ext4            \
           $primary{ }               \
           method{ format } format{ }       \
           use_filesystem{ } filesystem{ ext4 }  \
           mountpoint{ / }             \
       .                        \
       200% 500 200% linux-swap            \
           $primary{ }               \
           method{ swap } format{ }        \
       .

Nasıl önlemek Partition {n} does not start on physical sector boundary hata. Partizanda doğru başlangıç ​​sektörü ve sektör büyüklüğü nasıl ayarlanır?


5
2017-07-12 09:15


Menşei
Cevaplar:


Değiştir d-i partman/alignment parametresi optimal yerine cylinder. Bu sorunu düzeltmeli.


9
2017-07-12 11:01