Soru Bağlanma neden bir bölüm için -t ext4 belirtmemi zorunlu kılıyor, ama diğerini değil?


İki tane çok benzer bölümüm var: / dev / sdb1 ('bigb' etiketli) ve / dev / sdc1 ('bigc' etiketli). Her ikisini de kullanarak mount -n -L bigX /mnt/donottouch/localX (ile X olmak b veya c). Ancak, yakın zamanda belirttiğim bağlantı, belirtmemi gerektirdi. -t ext4  ama sadece bigc'de.

bigb sadece iyi bağlar:

# mount -n -L bigb /mnt/donottouch/localb -vvv
mount: fstab path: "/etc/fstab"
mount: mtab path: "/etc/mtab"
mount: lock path: "/etc/mtab~"
mount: temp path: "/etc/mtab.tmp"
mount: UID:    0
mount: eUID:    0
mount: spec: "/dev/sdb1"
mount: node: "/mnt/donottouch/localb"
mount: types: "(null)"
mount: opts: "(null)"
final mount options: '(null)'
mount: you didn't specify a filesystem type for /dev/sdb1
    I will try type ext4
mount: mount(2) syscall: source: "/dev/sdb1", target: "/mnt/donottouch/localb", filesystemtype: "ext4", mountflags: -1058209792, data: (null)
/dev/sdb1 on /mnt/donottouch/localb type ext4 (rw)

Ama sonra bigc hataları:

# mount -n -L bigc /mnt/donottouch/localc -vvv
mount: fstab path: "/etc/fstab"
mount: mtab path: "/etc/mtab"
mount: lock path: "/etc/mtab~"
mount: temp path: "/etc/mtab.tmp"
mount: UID:    0
mount: eUID:    0
mount: spec: "/dev/sdc1"
mount: node: "/mnt/donottouch/localc"
mount: types: "(null)"
mount: opts: "(null)"
final mount options: '(null)'
mount: you didn't specify a filesystem type for /dev/sdc1
    I will try all types mentioned in /etc/filesystems or /proc/filesystems
mount: you must specify the filesystem type

... belirtmediğim sürece -t ext4:

# mount -n -L bigc /mnt/donottouch/localc -vvv -t ext4
mount: fstab path: "/etc/fstab"
mount: mtab path: "/etc/mtab"
mount: lock path: "/etc/mtab~"
mount: temp path: "/etc/mtab.tmp"
mount: UID:    0
mount: eUID:    0
mount: spec: "/dev/sdc1"
mount: node: "/mnt/donottouch/localc"
mount: types: "ext4"
mount: opts: "(null)"
final mount options: '(null)'
mount: mount(2) syscall: source: "/dev/sdc1", target: "/mnt/donottouch/localc", filesystemtype: "ext4", mountflags: -1058209792, data: (null)
/dev/sdc1 on /mnt/donottouch/localc type ext4 (rw)

“/ Etc / filesystems veya / proc / filesystems'de belirtilen tüm türleri” deneyeceğini iddia ettiği iddiaları, ancak bu iki dosya ext4 içerdiği göz önüne alındığında, bunu açıkça yapmıyor:

# cat /etc/filesystems 
ext4
ext3
ext2
nodev proc
nodev devpts
iso9660
vfat
hfs
hfsplus

# cat /proc/filesystems 
nodev  sysfs
nodev  rootfs
nodev  bdev
nodev  proc
nodev  cgroup
nodev  cpuset
nodev  tmpfs
nodev  devtmpfs
nodev  binfmt_misc
nodev  debugfs
nodev  securityfs
nodev  sockfs
nodev  usbfs
nodev  pipefs
nodev  anon_inodefs
nodev  inotifyfs
nodev  devpts
nodev  ramfs
nodev  hugetlbfs
    iso9660
nodev  pstore
nodev  mqueue
nodev  rpc_pipefs
nodev  nfs
nodev  nfs4
    ext4
nodev  fuse
    fuseblk
nodev  fusectl
nodev  autofs
nodev  nfsd
    ext3

Ayrıca, neden bigb için ext4'ü denemeye karar verir, ama bigc için tüm dosya sistemi türlerini dener?

Tuhaflığa eklemek için, blkid bigc'i ext4 olarak algılayabilir:

# blkid -o value -s TYPE /dev/sdb1
ext4
# blkid -o value -s TYPE /dev/sdc1
ext4
# mount -V
mount from util-linux-ng 2.17.2 (with libblkid and selinux support)

tune2fs -l her iki bölümün esas olarak inode boyutu haricinde aynı olduğunu gösterir:

# tune2fs -l /dev/sdb1
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem volume name:  bigb
Last mounted on:     /mnt/donottouch/localb
Filesystem UUID:     2ceadc5b-c302-43d1-b289-047069a15537
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:  1 (dynamic)
Filesystem features:   has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent sparse_super large_file uninit_bg
Filesystem flags:     signed_directory_hash 
Default mount options:  (none)
Filesystem state:     clean
Errors behavior:     Continue
Filesystem OS type:    Linux
Inode count:       122101760
Block count:       488378000
Reserved block count:   24418900
Free blocks:       101141916
Free inodes:       118086875
First block:       0
Block size:        4096
Fragment size:      4096
Reserved GDT blocks:   907
Blocks per group:     32768
Fragments per group:   32768
Inodes per group:     8192
Inode blocks per group:  1024
Filesystem created:    Fri May 13 18:08:33 2011
Last mount time:     Fri Jul 19 11:59:32 2013
Last write time:     Fri Jul 19 11:59:32 2013
Mount count:       4
Maximum mount count:   39
Last checked:       Thu Mar 14 15:11:01 2013
Check interval:      15552000 (6 months)
Next check after:     Tue Sep 10 15:11:01 2013
Lifetime writes:     439 GB
Reserved blocks uid:   0 (user root)
Reserved blocks gid:   0 (group root)
First inode:       11
Inode size:        512
Required extra isize:   28
Desired extra isize:   28
Journal inode:      8
Default directory hash:  half_md4
Directory Hash Seed:   ad841c26-0111-4f32-bab5-e8ebc9616f18
Journal backup:      inode blocks

# tune2fs -l /dev/sdc1
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem volume name:  bigc
Last mounted on:     /mnt/donottouch/localc
Filesystem UUID:     74d41e82-d431-4b3d-ae1a-01dcb363a047
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:  1 (dynamic)
Filesystem features:   has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent sparse_super large_file uninit_bg
Filesystem flags:     signed_directory_hash 
Default mount options:  (none)
Filesystem state:     clean
Errors behavior:     Continue
Filesystem OS type:    Linux
Inode count:       122101760
Block count:       488378000
Reserved block count:   24418900
Free blocks:       103460007
Free inodes:       118032588
First block:       0
Block size:        4096
Fragment size:      4096
Reserved GDT blocks:   907
Blocks per group:     32768
Fragments per group:   32768
Inodes per group:     8192
Inode blocks per group:  512
Filesystem created:    Wed Apr 27 14:55:53 2011
Last mount time:     Fri Jul 19 12:01:47 2013
Last write time:     Fri Jul 19 12:01:47 2013
Mount count:       6
Maximum mount count:   35
Last checked:       Sat Mar 2 14:09:26 2013
Check interval:      15552000 (6 months)
Next check after:     Thu Aug 29 15:09:26 2013
Lifetime writes:     381 GB
Reserved blocks uid:   0 (user root)
Reserved blocks gid:   0 (group root)
First inode:       11
Inode size:        256
Required extra isize:   28
Desired extra isize:   28
Journal inode:      8
Default directory hash:  half_md4
Directory Hash Seed:   f36ed43e-46b4-473c-8af0-07dc2a8d90c8
Journal backup:      inode blocks

Bazı ekstra sistem bilgisi:

# cat /etc/system-release
Scientific Linux release 6.4 (Carbon)
# uname -ar
Linux ml44 2.6.32-358.14.1.el6.x86_64 #1 SMP Tue Jul 16 14:24:33 CDT 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

lsblk --fs bigc üzerinde hıçkırık görünüyor:

# lsblk --fs /dev/sdb1
NAME FSTYPE LABEL UUID                 MOUNTPOINT
sdb1 ext4  bigb 2ceadc5b-c302-43d1-b289-047069a15537 /mnt/donottouch/localb
# lsblk --fs /dev/sdc1
NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT
sdc1          /mnt/donottouch/localc
# e2label /dev/sdc1
bigc

Bunların hiçbirinde / etc / fstab veya / etc / mtab bulunur. Her ikisi de e2fsck'e göre temizdir. Herhangi bir fikir? Düşünebildiğim son önemli tek değişiklik, Bilimsel Linux 6.1'den 6.4'e bir güncellemedir.


6
2017-07-19 16:10


Menşei


Bu büyük ihtimalle bir böcek ve önce Ted Ts'o'ya sormam ya da posta listesi hakkında. - Michael Hampton♦
tune2fs -l ne diyor? özellikle her dosya sistemi için "Deafult mount seçeneği"? - Olivier S
Montajdan "Ben deneyeceğim" mesajlarındaki fark, bazı sebeplerden ötürü, cihazın cihazı test ederken fs tipini bulamadığı anlamına gelir. Mount aslında senin blkid çağrısıyla aynı şeyi yapıyor, bu yüzden hala garip. Aynı sonuçları size vermelidir, ancak akıl sağlığı için lsblk --fs / dev / sdc1'in aynı şeyi söylediğini görebiliriz. - Ciclamino
does mount -t auto ... iş? Ben kullandım. - ott--
Tamam, en azından doğru olanı görememekten başka bir şeyimiz var (lsblk). lsblk neredeyse hiçbir şey görmüyor, etiket yok, UUID yok, fs türü yok ama herhangi bir hata yaymıyor. Yararlı olabilecek bir şey daha önbelleği olmayan bir blkid (-c / dev / null). Hala suçluyu tanımıyordum, ama en azından libblkid'in bilgiyi okumadığını gösteriyor. Dmesg'de problemlerle ilgili bir şey var mı? Ve bunun bir yeniden başlatmada dayandığı var mı? Ben hata ayıklama ile linux kadar bina içermeyen fikirlerin dışındayım .... - Ciclamino


Cevaplar:


Sanırım sdb1'in bölüm tipi, Linux f'yi Ext4 gibi gösteren 83'e ayarlandı. Sdc1 çıktısına göre, başka bir türe ayarlanmış gibi görünüyor lsblk.

bölme türünü aşağıdaki gibi yardımcı programlarla değiştirebilirsiniz fdisk veya cfdisk. doğru olarak hatırlarsam, fdisk bunu kullanarak değiştirebilirsiniz t komuta ve sonra 83 girerek.


1
2017-08-19 16:02Göre fdisk -l, her ikisi de zaten 83 olarak ayarlanmış. - pflaquerre