Soru Mysqldump'da 'show events' yürütülemedi


Tüm MySQL veritabanlarını mysqldump ile yedeklemeye çalışırken aşağıdaki hatayı alıyorum:

Couldn't execute 'show events': Access denied for user 'user'@'localhost' to database 'performance_schema'


6
2017-11-06 15:07


Menşei


ilgili: serverfault.com/questions/268566/... - rubo77
@ rubo77, Pek değil, Bu hata bir hatadan kaynaklanıyor, Bu değil. - Pacerier


Cevaplar:


Bu sanal bir veritabanıdır, bu yüzden seçeneği eklemeniz gerekecek --skip-events çalışmasını sağlamak için.


4
2017-11-06 15:07Bayrak --skip-events Belgelerde belirtilmemiş ve işe yaramıyor. - Marcel Burkhard
Bu bayrak belgelere dahil dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/.... - Adrian Ber
Sen bağlandın mysqlpump ve --exclude-events - Marcel Burkhard
Yok hayır! Aslında bağlandım --events. Bu paragrafın sonunda okuyun (veya daha iyisi, tamamen). - Adrian Ber
Mysqldump için de çalışıyor: dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysqldump-stored-programs.html. Her ikisi de yedekleme için kullanılır. - Adrian Ber


'performance_schema' sanal bir veritabanıdır, böylece yedeklemeniz gerekmez
(görmek http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/performance-schema.html )

yedekleme komut dosyanızda atlamak için bunu şöyle kullanın:

#!/bin/sh
BAK=/var/backups/mysql/
DATE=$(date +%Y-%m-%d)
MYSQLPATH=/var/lib/mysql/
for i in /var/lib/mysql/*/; do
  if [ $i != "$MYSQLPATH"'performance_schema/' ] ; then 
    dbname=`basename "$i"` 
    mysqldump -u root "$dbname" | gzip > $BAK/"$dbname"-$DATE.sql.gz
  fi
done

# optionally delete old backups of databases that don't exist anymore
# find $BACKUP_DIR -atime +30 -exec rm {} \;

2
2017-11-20 11:48+1 Aslında bunu benzer bir senaryoda kullanıyordum ama sorumu belirtmedim. Her neyse, iyi paylaşım. - Adrian Ber


Diğer iki cevap ama gerekçeleri ve açıklamaları yanlıştır.

Aldığın hata nedeniyle değil veritabanı sanal, ancak sorgudaki bir hata nedeniyle show events: enter image description here

SHOW EVENTS performance_schema veritabanında bir geri döndü   boş bir sonuçtan ziyade erişim reddedildi hatası

Bu hata MySQL server 5.7.6'da düzeltildi. Sadece sunucunuzu güncelleyin ve artık bu hatayı görmeyeceksiniz.

Bu arada, MySQL sunucusunun eski sürümleriyle takılırsanız, aramadan kaçının. show events Diğer iki cevapta verilen çözümleri kullanarak.


2
2018-02-04 06:56Bu bilgi bulunacak başka bir yer değil; en azından baktığım yerde değil. Çok teşekkürler! - Master Azazel


Bu hatayı normal bir veritabanıyla karşılaştıysanız, kullanıcınıza OLAY izni.


2
2017-08-05 10:43